Bezpieczne ferie zimowe :)

By | 00:30 12 comments


Bezpieczne ferie zimowe :)

Jak można je spędzić?
Jazda na nartach :)

     Zasady, których zawsze należy przestrzegać względem siebie i osób znajdujących się wokół nas.

- Zawsze bądź pewny, że kontrolujesz swoje poczynania na stoku, dzięki temu będziesz w stanie uniknąć kolizji z innymi.

- Pamiętaj, że osoby znajdujące się przed tobą zawsze mają pierwszeństwo przejazdu. Bądź więc czujny.

- Nigdy nie zatrzymuj się w pozycji, która nie jest wyraźnie widoczna z góry.

- Kiedy przygotowujesz się do przyłączenia lub zmiany szlaku, zawsze ustąp pierwszeństwa osobom będącym już w ruchu na stoku.

- Po niespodziewanym upadku nie zapomnij zabrać swojego całego sprzętu na dół stoku, aby nie był on zagrożeniem dla innych narciarzy.

- Przestrzegaj zawsze wszystkich znaków, a szczególności znaków ostrzegawczych i nigdy nie zapuszczaj się w obszary, które oznaczone są jako zamknięte.

     - Przed skorzystaniem w wyciągu narciarskiego, dowiedz się jak używać go prawidłowo.
 


Jazda na sankach :D

Teren do zjazdy na sankach wybieraj z dala od dróg, chodników, jezior, rzek.
Jeśli zjeżdżacie w kilka osób zachowajcie bezpieczną odległość między sobą.
Nie zjeżdżaj na sankach w nieodpowiedniej pozycji tzn. głową w dół, na plecach czy tyłem do kierunku jazdy.
Nie uczestnicz w kuligach organizowanych doczepiając się do auta.
Nie należy chodzić po torze kiedy inni zjeżdżają; chodź tylko wyznaczoną ścieżką.
 

Jazda na łyżwach :P 


Pamiętaj aby jeździć tylko w dozwolonych miejscach!!!
Zamarznięte zbiorniki wodne
Nie wolno wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych (jezio